Warunki korzystania

Wszystkie pliki do pobrania są wyłącznie do użytku osobistego, ta strona nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Wszystkie pliki do pobrania są obsługiwane za darmo, w wersji próbnej lub reklamie, jeśli nie, napisz wiadomość e-mail, aby poinformować o problemie technicznym, a plik zostanie natychmiast usunięty. Autor zamierzał nie wykorzystywać żadnych materiałów chronionych prawem autorskim do publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazać prawa autorskie do danego obiektu.

AppsApk.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z pobierania bezpłatnych aplikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym członkom, dlatego przed publikacją skanujemy wszystkie aplikacje za pomocą różnych programów antywirusowych, aby upewnić się, że pliki są 100% bezpieczne. Jeśli jest jakiś problem z tym pobieraniem, oprócz funkcjonalności lub wykorzystania dzieła, zgłoś ten plik webmasterowi do sprawdzenia. Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód spowodowanych wykorzystaniem wszelkich dostarczonych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych lub niepoprawnych, zostaną zatem odrzucone.

AppsApk.COM nie gwarantuje, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyników użytkowania aplikacji pod względem poprawności, dokładności, niezawodności, poprawności lub w inny sposób. Użytkownik ponosi ostateczne ryzyko związane z wynikami i wydajnością pobierania. AppsApk.com nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika końcowego za jakiekolwiek szkody wynikowe lub przypadkowe wynikające z tych bezpłatnych aplikacji dostarczanych na naszej stronie. Pobieracie aplikacje z własnej woli i przyjmując na siebie wszelkie obowiązki z tym związane.

Usuwanie aplikacji:
Jeśli jesteś wydawcą, programistą lub autorem aplikacji i chcesz ją usunąć z AppsAPK.com, prześlij nam wiadomość za pośrednictwem naszego Formularz kontaktowy w tym imię i nazwisko, firmę, stanowisko, tytuł oprogramowania oraz powód żądania usunięcia. Następnie skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin, aby zweryfikować Twoją tożsamość.